Organiseer je leven

Wat loopt goed in jouw leven en wat zou je anders willen?

Schrijfster Francine Oomen benadert menselijk gedrag als een boom, die af en toe moet worden bijgesnoeid. Soms moet de boom zelfs van een hele tak worden ontdaan. Maar de wortel zien we niet. Dat de boom vanuit de wortels groeit, laten we onvoldoende tot ons doordringen. Gedrag heeft ook wortels, die niet enkel teruggaan op onze eigen jonge jaren, maar zelfs op de generaties voor ons.

Jij kunt klaar zijn met het verleden, maar is het verleden klaar met jou?
Uit onderzoeken blijkt dat slechts tien tot twintig procent van ons gedrag op bewuste wijze tot stand komt. Het overgrote deel overkomt ons min of meer.

We gaan kijken waarom je de dingen doet zoals jij ze doet.
Over het algemeen blijft gedrag voortbestaan omdat het iets oplevert. Maar is het ook helpend? Of is het gedrag misschien juist contraproductief?

Onbewuste gedragingen zijn herinneringen, aangeleerd gedrag, onverwerkte gebeurtenissen, angsten of trauma’s. Ook wat we van huis uit hebben meegekregen zit vaak in ons onderbewuste.

Vaak worden mensen veroordeeld op het ontbreken van wilskracht, maar het is vaak of onvermogen of er spelen oude ‘niet-helpende’ patronen. Zo heb ik ook ervaring met cliënten met AD(H)D, ASS, HSP (hoog sensitiviteit) en NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Ik werk met drie methodes of een combinatie ervan:

  • Familieopstellingen
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgericht werken

Voordat we een traject starten, bespreken we samen wat het beste bij jou past.

Familieopstellingen

Ik werk met tafelopstellingen, waarbij houten poppetjes symbolisch de plek innemen van familieleden. We kijken hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt. We bespreken wat er bijvoorbeeld al generaties lang wordt overgedragen, zoals onbewuste loyaliteiten naar de familie. We maken een stukje geschiedenis dat onbewust aanwezig was zichtbaar, dus bewust. Het effect kan direct merkbaar zijn, maar ook maanden later. Vaak werkt een opstelling nog lang door.

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie en schematherapie bekijken we hoe bepaalde denkpatronen ontstaan zijn.

Wat zijn helpende of saboterende gedachten?

We gaan stilstaan bij de reeks ‘Gebeurtenis-Gedachte-Gevoelens-Gedrag-Gevolg’ en onderzoeken we of jouw schema’s in denkpatronen of ze vandaag de dag nog steeds passend zijn.
Cognitieve gedragstherapie wordt wetenschappelijk gezien als een zeer effectieve behandelvorm.

Oplossingsgericht werken

Misschien ben je praktisch ingesteld. Dan kunnen wij ook puur op de uitvoering werken.

Wij gaan jouw gedrag onder de loep nemen:

  • wat kan blijven,
  • wat kan weg,
  • wat kan vervangen worden door beter gedrag.

Dit is de oplossingsgerichte methode waarbij autonomie wordt versterkt en we werken naar de gewenste situatie.